Voľné projektyStavebniceHotové modulySlužbyGalériaFórumKontakt

 

Audioswitch

 

         

Audioswitch je zariadenie, ktoré umožňuje ovládať zariadenia zvukom. Konkrétne náš produkt dokáže podľa prítomnosti audiosignálu na linke zapnúť alebo vypnúť zariadenia pripojené na jeho výstup. Audioswitch má slúžiť prevažne na zapínanie a vypínanie aktívnych reproduktorov, subwoferov a iných audiozariadení, od ktorých požadujeme prevádzku iba keď za objaví audiosignál na ich vstupe. To nám ušetrí nemalé prevádzkové náklady, zvlášť v takých inštaláciach, kde je problém z vypínaním zariadení a preto musia bežať stále, aj keď nie sú v prevádke. Nakoľko modul odoberá zo siete výkon menší ako 2W, jeho stále pripojenie na sieť nie je energetický náročné. Bežný zosilňovač v pohotovostnom kľudovom režíme odoberá zo siete približne 10-20W v závislosti od jeho výkonu.

Preto je naše zariadenie vhodné pre zapínanie celej audiosústavy, a tak odpadá nutnosť zapínať prístroje v audioreťazci samostatne.

Ako vlastne náš modul funguje. Princíp činnosti je jednoduchý. stereofónny audiosignál sa sníma zo signálového vstupu vstupu, a zlučuje sa pomocou súčtového zosilňovača. Tým sa eliminujú presluchy medzi jednotlivými kanálmi. Náš audioswitch má citlivosť 25mV. Pre signály vačšie ako toto prahové napätie reaguje audioswitch zmenou logickej úrovne na výstupe. zlúčený signál sa zosilní cca 200x. Takto zosilnený signál sa usmerní a pomocou tranzistorov sa privádza napätie na vstup komparátora. Podľa jeho váhy sa komparátor preklopí. Ak bude signál dosahovať úroveň vyššiu ako je na referencii komparátora preklopí a relé na výstupe sa zopne.

Audioswitch odpína z oneskorením. Oneskorenie je dané konštantou RC člena, ktorý je použitý. V základe je oneskorenie nastavené na približne 5 minút. Tá poľava je tam kvôli prestávkam v reprodukcií, napr. medzery medzi skladbami a pod.

Výstup audioswitcha je mmožné zaťažiť menovitým výkonom do 1kW. Obsahuje aj softštart pomocou polovodičového termistoru a ochranu voči prepätiu a vzniku napäťových špičiek pri zopínaní a rozopínaní relé a pohotovostný stabilizovaný zdroj 2x15V/ 100mA pre napájanie predzosilňovača, filtrov a pod.. Maximálny spínací prúd relátka je 10A.

Audioswitch umožnuje 3 funkcie. 1.Vypnutie zariadenia, 2. Funcia zapnutie, 3.Automatika. Vypnutie zariadenia znamená, že jeho výstup sa neuvedie do zapnutého stavu ani v prítomnosti audiosignálu. Zapnutie znamená zapnutie výstupu bez ohľadu na prítomnosť audiosignálu, a možnosť Automatika umožnuje práve riadenie výstupu podľa prítomnosti audiosignálu. Stav výstupu je indikovaný 2-farebnou leddiódou.

Akékoľvek šírenie, kopírovanie, či komerčné využitie naších produktorv nie je bez súhlasu možné.

Dúfame že modul mnohých z Vás osloví a príde Vám vhod pri vaších riešeniach. Nakoľko pri jeho návrhu a konštrukcií bol kladený vysoký dôraz na kvalitu a stabilitu bude modul ideálnym kandidátom pre ovládanie Vašich zariadení zvukom.

Cena stavebnice Audioswitcha vrátane dokumentácie je 30€.

Cena hotového modulu Audioswitcha vrátane dokumentácie je 34€.

 

Technické parametre:

Napájacie napätie:    230V, 50Hz

 Spínací výkon:     max. 1000W

Maximálny príkon logiky modulu:   2VA

Citlivosť audioswitcha:   25mV

Prúdové istenie:   5A pomalá poistka

Bezpečnostná trieda:   B

Maximány prúd pomocného zdroja:    100mA

Napätie zdroja:  15V symetrických

Oneskorené odpojenie záťaže:    cca. 5 minút

Rozmery DPS:   66x104 mm

 

Zrealizovaný Audioswitch: