Voľné projekty  Úvod

Desymetrizačný predzosilňovač zo subsonickým filtrom

 

           Desymetrizačný zosilňovač, ktorý tu bude popísaný, slúži na prevod symetrickej linky na asymetrickú preto si nájde široké uplatnenie či už v PA technike alebo Hifi technike pri symetrickom vedení audiosignálu. Vyniká svojou veľkosťou a variabilitou. Nakoľko napájanie pre operačný zosilňovač je tvorené s napájania zosilňovača, nepotrebuje ďalší zdroj napätia.

           Rozmery plošného spoja predurčujú predzosilňovač do hociakého PA zosilňovača, ktorý symetrický vstup neobsahuje. Navyše je na plošnom spoji zaradený aj subsonický filter zo strmosťu 18dB/okt. takže pri použití sa nemusíte báť o reproduktory ak zosilňovač taký filter neobsahuje. Frekvencia nastavená kombináciou RC súčiastok v obvode filtra je cca 20Hz, čo vyhovie drvivej väčšine aplikácii.

           Zo schémy je vidieť, že sa jedná o pomerne jednoduchý obvod, ktorý obsahuje iba zopár súčiastok. Nepotrebuje žiadne nastavovanie. Pri pozornom spájkovaní a odstránení prípadných skratov hlavne s pomedzi nožičiek integrovaného obvodu pôjde zapojenie na prvý šup. Celý predzosilňovač obsahuje THT vývodové súčiastky okrem dvoch blokovacích 100nF kondenzátorov. Tie sú SMD naletované zospodu k napájacím pinom operačného zosilňovača. Čo sa týka výberu predradených odporov, tak tie je potrebné vybrať podľa Ohmovho zákona. Približná spotreba obvodu je okolo 10mA. Takže výpočet bude nasledovný: Rpr = (Un-15)/0,01. Výsledný odpor bude v Ohmoch, Un je napájacie napätie zosilňovača.

 

             

Technické parametre:

Napájacie napätie:    od +/- 15V do +/- 80V (s napájania zosilňovača)

Frekvenčná charakteristika:    20-20 000Hz +/-0,5dB

Strmosť filtrov:  18dB/ oktávu

Napäťový zisk predzosilňovača:  1

Frekvencia subsonického filtra:   20Hz

Vstupná impedancia:  cca 10kOhm

Výstupná impedancia 100 Ohm

Rozmery DPS:   70x27 mm

 

 Schéma zapojenia:   

 

Osadenie dosky plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Predloha plošného spoja je vyexportovaná vo veľkosti 2000dpi. Pri tlačení treba zadať do voľby tlače: print from original DPI

Zrealizovaná výhybka