Voľné projektyStavebniceHotové modulySlužbyGalériaFórumKontakt

 

Zosilňovač JPA 250/ 200W

 

         

Zosilňovač JPA 250 je zosilňovač o výkone 200W/4Ohm. Vznikol ako silnejšia varianta k zosilňovaču JPA100. Podmienka, ktorú sme si na začiatku vývoja stanovili, bola tá, aby pri zachovaní jednoduchosti zapojenia dosahoval excelentné parametre podobné ako u JPA100. To však s prvotni nebola ľahká úloha. Zapojenie JPA 100 sme sa snažili modifikovať tak, aby sa dalo použiť na vyššie napájanie akým je napájaná JPA 100. No dosiahnuť výsledky na úrovni JPA100 sa nám nepodarilo. Zosilňovač mal relatívne vysoké skreslenia a malú šírku pásma a na vysokých frekvenciách značné tvarové skreslenie ( pre frekvencie nad 90kHz).

Preto som sa rozhodol trošku upraviť zosilňovač. Zosilňovač ostal nesymetrický ako je JPA 100, ale v napäťovom zosilňovači je použité prúdové zrkadlo. Použitím prúdového zrkadla som dosiahol značné zredukovanie skreslení a odstránenie tvarového skreslenia na frekvenciách vyšších ako 100kHz. Zväčšila sa výrazne šírka pásma, rýchlosť priebehu a celková stabilita zosilňovača. Použitím prúdového zrkadla sa získa napäťový zosilňovač veľmi vysokú linearitu, čo sa prejaví na zredukovaní Harmonického, a hlavne Intermodulačného skreslenia zosilňovača.

Konecepcia zosilňovača je jednoduchá, na vstupe je diferenciálny zosilňovač tvorený dvoma tranzistormi BC546B, ktoré sú napájané zo zdroja konštantného prúdu o veľkosti 2,5mA. Napäťovom zosilňovači je použitý taktiež diferenciálny zosilňovač spolu s prúdovým zrkadlom tvorený tranzistormi 2xKF470 a KF469. Veľkosť prúdu napäťovým zosilňovačom je nastavená na 10mA. Na pozícií budiaceho stupňa sú použité tranzistory MJE 15032/33. Ako výkonové tranzistory sú použité dva páry robustných tranzistoov Toshiba 2SA1943 s 2SC5200 

Ako som na začiatku písal, zosilňovať nijako nezaostáva za slabšou verziou JPA 100. Zvukovo je na tom veľmi dobre, jeho parametre excelentné. Spokojne môžem konštatovať, že zvukovo nijako nezaostáva za naším Leachom ALL in One. Na vysokých frekvenciách hrá do najmenšieho detajlu a zároveň má absolútnu kontrolu na spodných a stredných kmitočtoch. Frekvenčná charakteristika je vstupným VF filtrom a frekvenčnými kompenzáciami nastavená na šírku do 200kHz.

Akékoľvek šírenie, kopírovanie, či komerčné využitie zosilňovačov rady JPA nie je možné.

Zosilňovač JPA 250 obsahuje jednosmernú ochranu reproduktorov, oneskorené pripojenie reproduktorov, prúdovú ochranu koncového stupňa a tepelnú ochranu zosilňovača

Cena stavebnice JPA 250 vrátane dokumentácie je 43€.

 

 

Technické parametre:

Napájacie napätie:    max. +/- 55V

Výstupný výkon:    200W/4R

Frekvenčná charakteristika:   10 - 190 000Hz/-3dB

Harmonické skreslenie:   0,019% pri 200W/1kHz; 0,037% pri 200W/10kHz

Intermodulačné skreslenie:   0,048% pri 180W/ 80+7kHz 5:1

Vstupná citlivosť:  0,77V@200W/4R

Prúdové istenie:   2x6,3A rýchle poistky

Rýchlosť priebehu SR:   45V/us

Min. zaťažovacia impedancia:    4R

Citlivosť JS ochrany:  cca. +/-2V

Oneskorené pripojenie reproduktora:    cca. 2,5s

Rozmery DPS:   165x95 mm

 

Zrealizovaný zosilňovač: