Voľné projekty  Úvod

2-pásmový korekčný predzosilňovač

 

          Predzosilňovač prešiel viacerými úpravami, medzi hlavné je použitie dostupnejších potenciometrov. Zmeny sú aj v obvodovom zapojení. Tieto zmeny zlepšili šumové vlastnosti predzosilňovača, hlavne v obvode regulácie hlasitosti.

Predzosilňovač, ktorý Vám tu predstavíme je klasický dvojpásmový korektor podľa Baxandallovej aproximácie. Predzosilňovač združuje jak korekčný obvod, tak aj obvody frekvenčnej výhybky typu dolnej priepuste, kde je pevne nastaviteľná frekvencia. Túto frekvenciu si je možné zvoliť podľa tabuľky uvedenej nižšie.

          Pred obvodom samotnej korekcie je stupeň s OZ, ktorý jednak zosilňuje 5x vstupný signál a takisto slúži aj ako impedančný oddelovač. Za ním je obvod 2 pásmovej korekcie. Korektor koriguje zisk a útlm basov  a výšok v rozsahu +/- 14dB. Regulácia hlasitosti už nie je riešená v spätnej väzne operačného zosilňovača.  Na výstupe OZ je ešte potenciometer stereováhy, ktorým je možné korigovať balanciu medzi oboma kanálmi. Subbasový filter je zapojený na výstupe operačného zosilňovača regulácie hlasitosti, zlúčený pomocou odporov.  Dolná priepusť má strmosť 24dB/oktávu.

           Predzosilňovač sa napája pomocou stabilizovaného zdroja s menovitým napätím 2x15V. Prúdový odber predzosilňovača je približne 60mA.

            Osádzací plánik je prehľadný, takže pri pozornom osádzaní a správnom zaspájkovaní súčiastok musí predzosilňovač fungovať na prvé zapojenie.

               Cena stavebnice korekčného predzosilňovača vrátane dokumentácie je 25€.

 

Technické parametre:

Napájacie napätie:    +/-15V

Prúdový odber:   cca 60mA

Frekvenčná charakteristika:   20 - 20 000Hz/ -1dB

Vstupná impedancia:  cca. 22kOhm

Výstupná impedancia :  cca. 5kOhm

Strmosť subfiltra 24dB/okt.

Zdvih/útlm korekcií 14dB

Rozmery DPS:   168x46 mm

 

 Schéma zapojenia:

Osadenie dosky plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Predloha plošného spoja je vyexportovaná vo veľkosti 2000dpi. Pri tlačení treba zadať do voľby tlače: print from original DPI

Zrealizovaný korekčný predzosilňovač:

Osadzovací plán, zoznam súčiastok, výpočet/prepočet priepuste:

Preamp_ zoznam_vypočet.pdf