Voľné projekty Meranie Úvod

Zosilňovač LME49810

 

          Pri prezeraní Aradia sme natrafili na zaujímavé konštrukcie zosilňovačov od českého autora Alana Krausa, v ktorých boli použité integrované audio budiče od fy. National Semiconductor LME49810 a LM4702(stereo). Keďže návrhy od Krausa boli výkonovo, rozmerovo nevhodné a boli na obojstrannej DPS, som sa rozhodol pre návrh zosilňovača (monobloku) práve za účelom vyskúšať čo sú tieto IO budiče zač. S výsledkom som bol milo prekvapený.

          Na jednostrannej doske plošných spojov sa nachádza samotný zosilňovač, ochrana reproduktorov a filtrácia. V podstate je to zosilňovač koncepcie All In One, ibaže mu chýba usmerňovač(kvôli veľkosti).

          Chladenie je riešené chladičom 80*245*25mm zo základňou 6mm, na ktorý sú koncové, budiace a snímací tranzistor pripevnené pod doskou(viď foto). Týmto sú tranzistory uchytené hneď na hlavný chladič, nie cez uholník či hranoly. Zosilňovač je navrhnutý hlavne pre hifi aplikácie, a tak je aj dimenzované chladenie. Modul je schopný dodať do záťaže 4Ohm výkon až 180W. Samozrejme nie pasívnym chladením.

          Ako bolo spomínané zosilňovač je navrhnutý podľa katalógového zapojenia. Ako budiče som použil tranzistory ONsemi MJE15032/15033, môžu sa však použiť aj MJE15030/31 majú len menšie záverné napätie, alebo je ešte možné použiť Toshiby 2SA1837/2SC4793. Ako koncové tranzistory som zvolil rýchle tranzistory Toshiba 2SA1943/2SC5200, ktoré sú určené pre audio aplikácie. Tranzistor BD139 sníma teplotu chladiča a následne reguluje kľudový prúd koncových tranzistorov. Čo sa týka ochrany reproduktorov je rovnaká ako pri iných moduloch. Filtračné kondenzátory sú rozmerov 50*30*10mm a kapacity 10 000μF na 63V.

Zosilňovač je istený 5A rýchlymi poistkami v oboch napájacích vetvách. Aby som nezabudol IO obsahuje obvod s  led tzv. „clipflag“ ktorá indikuje mäkkú limitáciu zosilňovača.

 

 Technické parametre:

Výstupný výkon:      180W/4R pri napájaní +/-53V

                                 100W/8R pri napájaní +/-53V                       

Minimálna pracovná záťaž:   4R (menšia by sa nedokázala uchladiť)

Rýchlosť priebehu (SR):    33V/us

Frekvenčná charakteristika:  7 - 140 000 Hz/-3dB

Harmonické skreslenie:   0,06% pri 200W/1kHz; 0,054% pri 200W/10kHz

Intermodulačné skreslenie:   0,26% pri 100W/ 80+7kHz

Maximálne napájacie napätie:   +/- 55V

Filtračná kapacita:   2x10 000uF/63V

Citlivosť jednosmernej ochrany:   +/- 2V

Oneskorenie pripojenia reproduktorov:   cca 2s

Istenie koncového zosilňovača:   2x5A rýchle poistky

Vstupná citlivosť:   1V pre maximálne vybudenie (180W/4R)

 Schéma zapojenia:

Osadenie dosky plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Zrealizovaný zosilňovač: