Voľné projekty  Úvod

Indikátor Signal a Clip

 

          V tomto indikátore nie je použitý žiadny komerčný indikátor, ale klasický 4- násobný operačný zosilňovač zapojený ako komparátor. Ten vyhodnocuje a porovnáva vstupné napätie s napätím nastaveným  napäťovým deličom v neinvertujúcich vstupoch operačného zosilňovača. Indikátor je pre stereo režim, dva operačné zosilňovače sú použité pre jeden kanál, ostatné dva pre druhý. Napäťovú referenciu v mojom prípade tvorí stabilizátor 5V. ten je použitý kvôli tomu, aby sa zaistilo stabilite tohto napätia v nezávislosti na kolísaní napájacieho napätia obvodu. Je možné použiť aj vyššie napätie a tak zväčšiť odstup indikácie. V tomto prípade však aj 5V stabilizátor je postačujúci a indikácia je verná. Napätie, pri ktorom sa rozsvieti ledka SIGNAL je určené úbitkom napätia na odpore 1kOhm v napäťovom deliči neinvertujúcich vstupoch. Po prekročení tohto napätia ledka SIGNAL ostáva svietiť trvale, a pri dosiahnutí prahovej úrovne pre led diódu CLIP, zasvieti aj tá.

Ak by sa doplnilo viac členov do napäťového deliča referencie, tak by bolo možné získať indikáciu aj v užšom rozsahu napätia.

Na vstupe je klasicky jednocestný usmerňovač, ktorým sa usmerňuje striedavé napätie z výstupu zosilňovača. Toto Napätie sa delí v následnom napäťovom deliči tvoreného trimrom 25kOhm. Princíp je obdobný ako u vstupu UAA180. Trimrom sa nastaví požadovaná hodnota podľa výstupného napätia na zosilňovači. Preto je táto indikácia univerzálna. Nepotrebuje ani zvláštne napájanie, je napájaná priamo s napájacieho napätia zosilňovača cez zrážací odpor a Zenerovú 15V diódu. Prúd signalizačnými diódami je určený odpormi. Ako si môžete všimnúť tak diódy sú zapojené medzi výstupom komparátora a napájacím napätím a nie zemou. Toto zapojenie tak umožňuje zaťažiť výstup vyšším prúdom, pretože výstupný tranzistor v obvode spína do nuly, a je na ňom iba Uce saturačné. Preto je tu možné použiť aj komparátory s otvoreným kolektorom. Leddióda pre ON je zapojená za 5V stabilizátor a tak tvorí jeho pred záťaž, nakoľko prúd deličom je maličký. Odpor 2k2/2W platí pre napájanie +70V.

Schémy a osadenia sú na obrázku, doska plošných spojov je osadené aj SMD súčiastkami.   

 

Schéma zapojenia:

Osadenie plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Fotografia osadeného indikátora v zosilňovači: