Voľné projekty  Úvod

Indikátor s UAA 180 zo stabilizátorom

napätia

 

           Indikátor je zapojený podľa doporučeného katalógového zapojenia pre A277D čo je starší predchodca UAA180. Samostatný obvod združuje 12 komparátorov, ktorým je možné externe nastaviť minimálne a maximálne porovnávacie napätie. Dva externé piny vlastne slúžia na presné nastavenie referencií komparátora. Pin číslo 3 určuje maximálne zobrazované napätie. Toto napätie je stiahnuté k úrovni 5V. Čiže ak na pin číslo 3 privedieme napätie 5V tým docielime to, že posledná LED dióda sa rozsvieti pri dosiahnutí tohto napätia na vstupe obvodu. Pokiaľ vývod ponecháme nezapojený, tak je automaticky nastavená plná úroveň. Pre referencie pre minimálnu zobrazovanú hodnotu slúži pin číslo 16. Ten funguje obdobne ako pin číslo 3. Ak by sme tam teda priviedli napätie od 0-5V, dosiahneme to, že prvá LED dióda sa rozsvieti až po prekročení tohto napätia. Čiže pre nás je výhodné ho pripojiť na zem a teda integrovaný obvod bude zobrazovať najširšiu napäťovú škálu. Pinom č.2 sa ovláda jas diód, vstupné napätie je možné regulovať takisto v rozsahu 0-5V pričom 5V odpovedá najvyšší jas.

Na vstupe obvodu je jednocestný usmerňovač tvorený diódou 1N4007, ktoré usmerní striedavé napätie s výstupu zosilňovača. Odpor 47Ohm je ochranný. usmernené napätie je filtrované kondenzátorom 10uF. Veľkosť je optimálna aj voči reálnemu zobrazeniu na indikátore. Pri použití väčšieho kondenzátora bude indikátor na špičky pomalší, v opačnom prípade moc rýchly. Trimrom sa nastavuje úroveň deliča pri ktorom  indikátor zobrazuje. Tento napäťový delič delí výstupné napätie zo zosilňovača pretože na vstup integrovaného obvodu možno priviesť maximálne 5,8V.

Led diódy sú zapojené podľa katalógu pre pásový režim. Stabilizátor je klasický 15V. jeho maximálne vstupné napätie je 35V avšak vzhľadom na použitie bez chladenia je max. možné napájacie napätie cca 24V. Výstup zo zosilňovača sa privádza na svorky GND a IN. svorku +15V a GND možno využiť na napájanie indikátora pre druhý kanál.

 

Schéma zapojenia:

Osadenie plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Fotografia osadeného indikátora v zosilňovači: