Voľné projekty Meranie Úvod

Zosilňovač UNI 50

 

         

Zosilňovač UNI50 je obvodovo a konštrukčne upravený podľa zapojenia modulu zosilňovača UNI100. Hlavým dôvodom úpravy bolo množstvo neoverených a často krát nefungujúcich zapojení kolujúcich po internete s výkonom do 100W.

          Čo sa týka zmien oproti UNI100, tak je zmenené celé aktívne osadenie od diferenciálneho zosilňovača vyššie. V rozkmitovom stupni a jeho prúdovom zdroji sú použité tranzistory BC639 a 649. Ako budiace BD139 a 140 a ako koncové známe tranzistory BD911/912. Ďalej bolo treba zmeniť hodnoty pár odporov, a to v prúdovej ochrane a predradený odpor pre LED v prúdovom zdroji. Taktiež sú pozmenené odpory a trimer v regulácii kľudového prúdu. Ako emitorové odpory sú použité 4 paralelne zapojené odpory, hlavne kvôli rozmerom veľkých výkonových odporov.

          

 

Schéma a princíp zapojenia zosilňovača

 

 

Zoznam súčiastok zosilňovača UNI 50

R1

15k

R2

1k2

R3

12k

R4

470R

R5

15k

R6

3k3

R7

3k3

R8

680R

R9

510R

R10

10R

R11

100R

R12

1k8

R13

7k5

R14

300R

R15

300R

R16

100R

R17

100R

R18

1R5

R19

1R5

R20

1R5

R21

1R5

R22

1R5

R23

1R5

R24

1R5

R25

1R5

R26

10R/1W

R27

10R

C1

1uF

C2

470pF

C3

680nF

C4

680nF

C5

100uF

C6

100uF

C7

100nF

C8

100nF

C9

56pF

C10

56pF

C11

47pF

C12

33nF

C13

33nF

T1

BC546

T2

BC546

T3

MPSA42

T4

BC640

T5

BC639

T6

BD135

T7

BD139

T8

BD140

T9

BD911

T10

BD912

T11

BC546

T12

BC556

D1

1N4148

D2

1N4148

D3

1N4148

D4

1N4148

D5

1N4007

D6

1N4007

D7

Červená led 5mm

P1

Trimer 2k5

L1

14z 0,8mm na 3-4mm priemere

CON1

Konektor  2pin

CON2

Konektor  fastin 3x

CON3

Svorkovnica dvojitá do DPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osadzovací plán zosilňovača UNI 50:

 

                   

 

Obraz plošných spojov zosilňovača UNI 50:

Predloha pre výrobu negatívnou cestou je vo formáte PNG s rozlíšením 2400 DPI.

Tlač so zachovaním rozmerov je možná cez IrfanView. Pri tlači zvoliť Original size (from image DPI).

 

 

Technické parametre zosilňovača:

Napájacie napätie:    max. +/- 30V

Výstupný výkon:  max. 65W/4R; 45W/8R menovitý

Frekvenčná charakteristika:   10 - 98 000Hz/-3dB

Harmonické skreslenie:   0,066% pri 70W/1kHz; 0,057% pri 70W/10kHz

Intermodulačné skreslenie:   0,24% pri 65W/ 80+7kHz

Vstupná citlivosť:  cca. 0,45V

Prúdové istenie:   2x3,15A rýchle poistky

Rýchlosť priebehu SR:  12V/us

Min. zaťažovacia impedancia:  4R

Rozmery DPS:   72x56 mm

 

Šírenie alebo akékoľvek komerčné využite tejto konštrukcie, ako aj ostatných na stránke

www.zosilnovace.eu publikovaných, nie je je bez súhlasu autorov dovolené.