Voľné projekty  Úvod

Zosilňovač 250W verzia originálna 4.5

 

           Tak toto je pôvodné zapojenie od autora M.Leacha. Asi nebude mať význam popisovať na čo slúžia jednotlivé stupne použité v zosilňovači, keďže toto zapojenie bolo X-krát popísane v Amatérskom rádiu a po rôznych internetových stránkach. Pre informáciu len zhrniem, že schéma obsahuje všetky bežne používane stupne, okrem impedančného odelovača, čiže najskôr je diferenciálny zosilňovač tvorený tranzistormi Q1, Q2, Q3, Q4. Ten je napájaný zdrojom konštantného prúdu tvoreného tranzistormi Q5, Q6. Za týmto stupňom nasleduje rozkmitový stupeň, ktorý zosilňuje signál s diferenciálneho zosilňovača napäťovo na plný rozkmit. Pre dosiahnutie maximálneho možného rozkmitu i na koncových tranzistoroch sa v niektorých zosilňovačoch používa na rozkmitový stupeň zdroj vyššieho napätia  ako je napätie koncového stupňa, rádovo o 10V. Tým sa vlastne docieli to, že i koncové tranzistory sa otvoria na maximum, a tým sa dá dosiahnuť i väčší rozkmit, ktorý bude väčší práve o úbitky  vytvorené na prechode BE tranzistorov pred mini.  Rozkmitový stupeň je tvorený tranzistormi Q12 a Q13.  Tranzistory Q8 a Q9 sa podieľajú sekundárne na prúdovom istení. Pri prípadnom prieraze  budičov a predbudičov, práve tieto tranzistory obmedzia budenie rozkmitu a tým pádom nárastu prúdu. Ale pre funkčnosť zosilňovača nie sú podmienkou, kto chce môže ich aj vypustiť. Za rozkmitom je budič tvorený predbudičom Q14 a Q15, a budičom Q16 a Q17. Oba tieto stupne už nezosilňujú napäťovo, ale prúdovo. Za budičom je výkonovyý koncový stupeň Q18, Q19, Q20, Q21, ktorý zosilňuje na požadovaný výkon. Prúdovú poistku tvoria tranzistory Q10,Q11 spolu s príslušným odporovým deličom. Tranzistorom Q7 sa reguluje kľudový prúd, v závislosti od jeho otvorenia, či uzavretia.

 

Schéma zapojenia:

Osadenie dosky plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Zrealizovaný zosilňovač: