Voľné projekty  Úvod

Zosilňovač 250W s tranzistormi na DPS na hliníkovom uholníku a ochranou

 

         Zosilňovač je upravený pre montáž koncových tranzistorov na DPS, čo len zlepšuje odolnosť a stabilitu zosilňovača, nakoľko vodiče ktoré vedú ku tranzistorom často krát nie sú najkratšie, a majú vlastnú indukčnosť ako aj parazitnú kapacitu. V tomto prípade tento problém odpadá, a je možné aj mierne pozmeniť vlastné kompenzácie zosilňovača. Nakoľko uchytenie diód na snímanie teploty je problematickejšie, aj tu je to komfortne vyriešené jedným tranzistorom prichyteným na spoločnom chladiči koncových tranzistorov. Stratové teplo sa prenáša na Al uholník, ktorý je prišraubovaný na hlavý chladič. Spolu s koncovými tranzistormi je na uhoľníku aj bimetálový termostat, ktorý pri prekročení teploty rozopne, a relé odpojí reproduktory, aby nedochádzalo k ďalšiemu zaťažovaniu koncových tranzistorov. Zmena oproti pôvodnému návrhu je v osadení niektorých polovodičov, konkrétne KF469/470 miesto 2N3440/5416 s dôvodu špatného chladenia a možnosti kúpiť originály.

             Mechanická konštrukcia je pomerne jednoduchá, celý zosilňovač je prichytený na Al uhoľníku o rozmeroch 40x40 mm hrúbky 4,5mm. zosilňovač potom už netreba iným spôsobom prichytávať.

 

Technické parametre:

Napájacie napätie:   max. +/- 63V

Prúdové istenie:   2x6,3A rýchle poistky

Výstupný výkon:   max. 250W/4R

Frekvenčná charakteristika:   15 - 120 000Hz/-3dB

Zaťažovacia impedancia: min. 2R (doporučená 4R s ohľadom na chladenie )

Citlivosť ochrany:   +/-2V

Oneskorené pripojenie reproduktora:   cca. 1,5s

Teplota aktivácie tepelnej ochrany:   80°C  +/-5°C

Vstupná citlivosť:  cca 1,4V pre plné vybudenie

Rozmer DPS:   17,5x14,5 cm

 

 Schéma zapojenia:

Osadenie dosky plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Zrealizovaný zosilňovač: