Voľné projekty  Úvod

Zosilňovač 250W s tranzistormi na DPS v púzdre To264

 

          Zosilňovač je upravený pre montáž koncových tranzistorov na DPS, čo len zlepšuje odolnosť a stabilitu zosilňovača, nakoľko vodiče ktoré vedú ku tranzistorom často krát nie sú najkratšie, a majú vlastnú indukčnosť ako aj parazitnú kapacitu. V tomto prípade tento problém odpadá, a je možné aj mierne pozmeniť vlastné kompenzácie zosilňovača. Nakoľko uchytenie diód na snímanie teploty je problematickejšie, aj tu je to komfortne vyriešené jedným tranzistorom prichyteným na spoločnom chladiči koncových tranzistorov. Stratové teplo sa prenáša na Al uholník, ktorý je prišraubovaný na hlavý chladič. Spolu s koncovými tranzistormi je na uhoľníku aj bimetálový termostat, ktorý pri prekročení teploty rozopne, a relé odpojí reproduktory, aby nedochádzalo k ďalšiemu zaťažovaniu koncových tranzistorov. Zmena oproti pôvodnému návrhu je v osadení niektorých polovodičov, konkrétne KF469/470 resp. MJE340/350 miesto 2N3440/5416 s dôvodu špatného chladenia a možnosti kúpiť originály. V pri meraní však som zistil. že použitie tranzistorov MJE 340/350 je rovnako dostačujúce, majú však trošku iný zvuk v porovnaní s tranzistormi KF469/470. Ďalšou zmenou je nahradenie koncových tranzistorov MJ15003/4 tranzistormi v plastovom púzdre typu 2SA1943/2SC5200. Tieto tranzistory sú síce slabšie, ale cena oproti pôvodným je polovičná, a parametre zosilňovača ostanú rovnako dobré ako aj s pôvodnými.

           Mechanická konštrukcia je pomerne jednoduchá, celý zosilňovač je prichytený na Al uhoľníku o rozmeroch 40x40 mm hrúbky 4,5mm. zosilňovač potom už netreba iným spôsobom prichytávať.

 

Technické parametre:

Napájacie napätie:   max. +/- 50V pre 4R záťaž; max. +/-65V pre 8R záťaž

Prúdové istenie:   2x6,3A rýchle poistky

Výstupný výkon:   max. 180/4R,8R

Frekvenčná charakteristika:   15 - 120 000Hz/-3dB

Vstupná impedancia: cca 22kOhm

Zaťažovacia impedancia: min. 4R, 8R (v závislosti od napájacieho napätia)

Citlivosť ochrany:   +/-2V

Oneskorené pripojenie reproduktora:   cca. 1,5s

Teplota aktivácie tepelnej ochrany:   80°C  +/-5°C

Vstupná citlivosť:  cca 1,4V pre plné vybudenie

 

 Schéma zapojenia:

Osadenie dosky plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Zrealizovaný zosilňovač: