Voľné projekty Meranie Úvod

Zosilňovač JPA400TMS

 

          Zosilňovač obvodovo vychádza s pôvodného zapojenia Leacha, avšak sú na ňom urobené nejaké vylepšenia. Čo sa týka napájania, tak je napájaný symetrickým napätím 2x75V. V porovnaní s Leachom upraveným na 700W/2R má na jednej doske integrované dva kanále, ochrany a takisto kompletnú správu pre riadenie ventilátorov chladenia. Oproti 700W verzii sa aj trochu obvodovo líši. Líši sa to preto, lebo niektoré veci v 700W verzii nie sú dotiahnuté tak, akoby som si predstavoval. 700W verzii by som vytkol tieto veci: 1. Veľmi veľké zosilnenie koncového stupňa, čo spôsobí zhoršenie odstupu signálu od šumu. Preto 700W verzia viac šumí. 2. Absencia násobiča Ube pre reguláciu pokojového prúdu a zachovanie tepelnej stability. V 700W verzii je teplotná stabilizácia riešená jedným tranzistorom, čo niekedy môže hlavne pri takto vysokých výkonoch s vysokou výkonovou stratou spôsobiť, že vplyvom zotrvačnosti chladiacej sústavy nie je regulácia dostatočne svižná. Preto som do JPA400 doplnil aj násobič Ube. 3. Absencia ochrany reproduktorov na doske. Zosilňovač je menej komfortný a teda je potrebné k nemu dávať na zvláštnych DPS ochrany pre roproduktory. 4. Absencia možnosti nastaviť resp. vynulovať DC napätie na výstupe zosilňovača. Táto skutočnosť prikladá dosť veľkú váhu pri párovaní tranzistorov do Diferenciálneho a Napäťového stupňa. U JPA400 je táto možnosť riešená pomocou trimra zapojeného na vstupnom OZ. 5. Pracovné body jednotlivých stupňov sú posadené dosť nízko, čo spôsobí aj zhoršenie celkového harmonického skreslenia a takisto aj Intermodulačného skreslenia.

              Tieto všetky veci som si zhrnul, a zakomponoval do verzie ktorú tu chcem predstaviť. Na vstupe zosilňovača je operačný zosilňovač s možnosťou nastavenia jednosmerného posuvu na výstupe. OZ je tam hlavne z dôvodu, pred zosilnenia signálu pre budenie samotného koncového zosilňovača, a takisto aj ako impedančne oddelenie. Diferenciálny zosilňovač je klasicky symetrický s prúdom cca 5mA na pár, čo je cca 2,5mA jedným tranzistorom. Takisto je posunutý aj pracovný bod napäťového zosilňovača na cca 13mA. Takto upravený budič mi poskytne dostatok prúdu pre budenie koncových tranzistorov, a zároveň je dostatočne tvrdý. Na konci je tentoraz päť párov koncových tranzistorov typu 2SC5200 a 2SA1943. Prúdová poistka je následne prerátaná na daný počet tranzistorov. Prúdová ochrana má záporný sklon a kopíruje SOAr charakteristiku koncových tranzistorov. Prúdová ochrana pri amplitúdovej limitácii obmedzuje prúd koncovými tranzistormi na cca 7A. Ako som spomínal, na tepelnú stabilizáciu je použitý násobič Ube pomocou dvoch tranzistorov NPN a PNP.

           Ďalej doska obsahuje aj riadenie ventilátorov. Tým sa podľa teploty regulujú otáčky v dvoch stupňoch. Pri teplotách do 65°C bežia ventilátory na cca 30% výkonu, čo značne redukuje aj ich hluk, po prekročení teploty sa otáčky zvýšia na 100% a takisto sa rozsvieti kontrolka pre upozornenie. Ventilátory sa opäť prepnú na znížene otáčky po dochladení na cca 42°C. Takisto je tepelná ochrana prepojená aj s ochranami reproduktorov a pri havárii ventilátorov keď by teplota chladiča presiahla 80°C dôjde k odpojeniu záťaže. Na doske je aj integrované relé, ktorým sa pomocou jednoduchého vypínača prepína medzi režimom Stereo a Mostík. Režim je taktiež indikovaný na prednom panely zosilňovača. Meranie bude takisto v sekcii Merania zosilňovačov k nahliadnutiu. Zosilňovač obsahuje pomocný zdroj na DPS filtrácie, tvoreného pomocou tranzistorového stabilizátora, s dôvodu vyššieho odberu obvodov ochrany a správy ventilátorov. Taktiež v zosilňovači nechýba ani indikátor vybudenia, tentoraz riešený formou Signal a Clip indikácie.

 

Technické parametre:

Výstupný výkon:     2x400W/4R, 2x230W /8R

Minimálna pracovná záťaž:   4R

Rýchlosť priebehu (SR):    45V/us

Frekvenčná charakteristika:  8 - 180 000 Hz/-3dB

Harmonické skreslenie:   0,03% pri 400W/1kHz; 0,045% pri 400W/10kHz

Intermodulačné skreslenie:   0,075% pri 300W/ 80+7kHz

Napájacie napätie:  230V/+-10%

Filtračná kapacita:   2x20 000 uF/80V

Citlivosť jednosmernej ochrany:   +/- 2V

Oneskorenie pripojenia reproduktorov:   cca 2s

Istenie koncového zosilňovača:   4x8A rýchle poistky

Vstupná citlivosť:   1V pre maximálne vybudenie

Bezpečnostná trieda:  A, I.

 

 Schéma zapojenia:

Osadenie dosky plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Zrealizovaný zosilňovač: