Voľné projekty  Úvod

Zosilňovač 200W na zástavbu

 

          Zosilňovač, ktorý bude tu popísaný, je priamo navrhnutý pre zástavbu do reproskrine. Doska plošných spojov je navrhnutá, tak aby bol aj prechod stratového tepla s tranzistorov čo najlepší, a chladenie bolo dostatočné a to zaisťovalo maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť. Schematicky zosilňovač vychádza s pôvodného zapojenia zosilňovača, upravená je iba patrične prúdová ochrana, ktorá je prepočítaná pre použitie koncových tranzistorov 2SA1943 a 2SC5200. Aby sa zaistilo co najspoľahlivejšej prevádzkyschopností, sú na 200W použité až 3páry koncových tranzistorov. DPS zosilňovača obsahuje iba koncový zosilňovač a výstupné relé ochrany, ochrana je na samostatnom DPS pripevnená nad zosilňovačom. Zdroj obsahuje 300VA toroidný transformátor s napätím 2x40V a fitráciou 4x10 000uF, tak sa zachová dobrá a verná dynamika aj pri nízkych frekvenciách. 

 

Technické parametre:

Výstupný výkon:      220W/4R

Minimálna pracovná záťaž:   4R

Rýchlosť priebehu (SR):    30V/us

Frekvenčná charakteristika:  10 - 120 000 Hz/-3dB

Napájacie napätie:   230V/50-60Hz

Filtračná kapacita:   4x 10 000 uF/63V

Citlivosť jednosmernej ochrany:   +/- 2V

Oneskorenie pripojenia reproduktorov:   cca 2s

Istenie koncového zosilňovača:   2x5A rýchle poistky

Vstupná citlivosť:   0,65V pre maximálne vybudenie

Príkon zosilňovača:  300VA

Primárne istenie:   3,15AT

Bezpečnostná trieda:  B, II

 Schéma zapojenia:

Osadenie dosky plošných spojov zosilňovača:

Osadenie dosky plošných spojov ochrany a zdroja:

Obraz plošných spojov zosilňovača:

Obraz plošných spojov ochrany a zdroja:

Zrealizovaný zosilňovač: