Voľné projekty Meranie Úvod

Zosilňovač All in One 250W

 

         Zosilňovač, ako bolo spomenuté, je riešený ako jednodoskový, to znamená, že má  na spoločnom jednom plošnom spoji: usmerňovač, filtračné kondenzátory, ochrany, a vlastný zosilňovač. Nakoľko sa jedná o môj návrh, komerčné využitie nie je povolené.

           Čo sa týka obvodovej časti zosilňovača, tá vychádza s pôvodného návrhu p. Marshalla Leacha, ktorý je však pozmenený a upravený pre potrebu daného návrhu. V zosilňovači nie sú použité diódy na snímanie teploty, tie sú nahradené jedným tranzistorom, pripevneným na spoločnom chladiči s koncovými a budiacimi tranzistormi. Ten sa stará o tepelnú väzbu a stabilitu pokojového prúdu. Ochrana reproduktorov je napájania s napájania zosilňovača. Čo sa týka mechanickej konštrukcie tá je najnáročnejšia asi na celom zosilňovači. Chladenie je riešené pomocou Al hranolov, ktoré sú pripevnené na hlavné chladiče. použil som profil ZH6465. S koncových tranzistorov sa stratový výkon odvádza cez AL pásovinku o hrúbke 6mm do bočných hranolov a odtiaľ do hlavného chladiča. Pre lepšie znázornenie si treba pozrieť fotky.

 

Technické parametre:

Výstupný výkon:      275W/4R pri napájaní 2x66V

Minimálna pracovná záťaž:   4R (menšia by sa nedokázala uchladiť)

Rýchlosť priebehu (SR):    35V/us

Frekvenčná charakteristika:  8 - 150 000 Hz/-3dB

Harmonické skreslenie:   0,009% pri 250W/1kHz; 0,013% pri 250W/10kHz

Intermodulačné skreslenie:   0,022% pri 180W/ 80+7kHz

Maximálne napájacie napätie:   +/- 65V

Filtračná kapacita:   2x15 000 uF/80V

Citlivosť jednosmernej ochrany:   +/- 2V

Oneskorenie pripojenia reproduktorov:   cca 2s

Istenie koncového zosilňovača:   2x6,3A rýchle poistky

Vstupná citlivosť:   1,55V pre maximálne vybudenie

 

 Schéma zapojenia:

Osadenie dosky plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Zrealizovaný zosilňovač: