Voľné projektyStavebniceHotové modulySlužbyGalériaFórumKontakt

 

Zosilňovač JPA 600 SE/ 600W

 

         

Zosilňovač JPA600 je zosilňovač s výkonom 600W do 4Ohm. Zosilňovač tvorí najvýkonnejšiu verziu zosilňovačov JPA vo verzii stavebníc. Pri návrhu sme si dali záležať na to aby bol zosilňovač dostatočne vysokej kvalitatívne a spoľahlivostnej úrovnii. Napriek tomu, že v predchádzajúcich zosilňovačoch sme použili nesymetrickú koncepciu diferenciálneho a napäťového zosilňovača, pri JPA600 sme zvolili celosymetrickú topológiu.

Preto nemožno zrovnávať tento zosilňovač s jeho slabšími zosilňovačmi, pretože topologicky sú úplne odlišné. Celosymetrické zapojenia dáva možnosť dotiahnuť zosilňovač parametricky na veľmi dobré hodnoty. Zosilňovač dosahuje excelenté prametre vzhľadom k jeho vysokému výkonu. Rýchlosť priebehu zosilňovača je výborná na 1Mhz dosahujú nábežné a dobežné hrany dĺžku 1,2us, pri minimálnom fázovom posuve výstupu voči vstupnému signálu.

Diferenciálny zosilňovač je riešený kaskádov s dôvodu vyššieho napäťového rozkmitu, čo nám dáva možnosť použiť nízkošumové tranzistory. Napäťový zosilňovač pracuje s konštatným prúdom 10mA. Nakoľko prúd VASom je slabí na budenie budiacích a koncových tranzistorov je zaradený aj stupeň predbudiča. Ten zaistí dostatočné zosilnenie prúdu z napäťového zosilňovača.

Zosilňovač má dve spätné väzby. Jednu hlavnú a druhú lokálnu. Táto kombinácia dvoch spätný väzieb dokáže lepšie kompenzovať frekvenčnú charakteristiku zosilňovača a výrazne zlepšuje stabilitu. Jedna spätná väzba ovplyvňuje vysoké frekvencie a druhá prenos nízkych frekvencií. To umožňuje kompenzovať zosilňovač tak aby aj výsledný fázový posuv vstupného signálu voči výstupnému signálu bol čo najmenší. Na to sa u mnohých konštrukciách zabúda.

Zosilňovať je celý jednosmerne viazaný. Aj hlavná NFB je jednosmerná. O nulové napätie na výstupe v celej pracovnej oblasti zosilňovača sa stará DC servo. Je to operačný zosilňovač zapojený ako integrátor, ktorý sa funkciou uplatňuje vtedy, pokiaľ napätie na výstupe jednosmerne ujde. Veľkosť RC filtrov u integratora sú nastavené tak aby neovplyvňovali striedavé signály.

O dostatočné výkonové zaťaženie sa stará 7 párov výkonových tranzistorov. Tranzistory budiča preberajú výkon pri nízkej úrovni výstupného signálu.

Na doske zosilňovača je integrovaná ochrana reproduktorov a teplotná ochrana zosilňovača. Súčinnosť týchto dvoch ochrán spolu s elektronickou prúdovou poistkov tvoria komplexnú ochranu zosilňovača. Jednosmerná ochrana chráni reproduktory v prípade poruchy koncového zosilňovača. Teplotná ochrana chráni zosilňovač pred poškodením pri trvalom skrate na výstupe, či výkonovom tepeľnom preťažení.

Konštrukčne je zosilňovač riešený uchytením tranzistorov pod plošným spojom. Tým aj samotný plošný spoj zväčšuje plochu prítlaku na jednotlivé tranzistory. Tým sa znižuje tepeľný odpor prechodu tepla s tranzistora. V rohoch plošného spoja sú ešte 4 diery na prichytenie plošného spoja na dištančné stĺpiky.

Zosilňovač neobsahuje poistky, vzhľadom na vysoký výstupný výkon a chabú dostupnosť poistkových púzdier pre prúdy väčšie ako 6,3A je rozumné istiť zosilňovač na primárnej časti napájacieho transformátora. Kto však chce môže si poistky dať do napájacieho zdroja, jej hodnoty by mali byť hodnoty 10 až 12A rýchle.

Konektory sú použité PSH na prívod AC napätia do ochrany, na termistor a vstup audiosignálu do zosilňovača. Výstupné a napájacie svorky sú použité Fastony, ktoré vyhovia svojou prúdovou zaťažitelnosťou.

Akékoľvek šírenie, kopírovanie, či komerčné využitie zosilňovačov rady JPA nie je možné.

Zosilňovač JPA 600 SE obsahuje jednosmernú ochranu reproduktorov, oneskorené pripojenie reproduktorov, prúdovú ochranu koncového stupňa a tepelnú ochranu zosilňovača

Cena stavebnice JPA 600SE vrátane dokumentácie je 80€.

Cena hotového modulu zosilňovača JPA 600SE vrátane dokumentácie je 90€.

 

 

Technické parametre:

Výstupný výkon: 400W/8Ohm, 700W/4Ohm

Výkonová frekvenčná charakteristika: 5-200 000Hz/-3dB

Rýchlosť priebehu: 1,2us hrany (cca 90V/us)

Citlivosť:1V

Citlivosť jednosmernej ochrany: +/-2V

Výstupný ofset: 0mV regulovaný DC servom

Citlivosť tepeľnej ochrany: 80°C pre aktiváciu, 60°C pre deaktiváciu

THD: < 0,02%

IMD: < 0,1%

Napájacie napätie: max 2x90V

Rozmery DPS:   260x95 mm

 

Zrealizovaný zosilňovač:

Celá fotogaléria modulu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.484951724907171.1073741832.115595935176087&type=3